Prednáška ŽIVOT A MÓDA TRNAVSKÉHO VIDIEKA

Dátum:
23.09.2023 14:00 - 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: prednáška a komentovaná prehliadka etnografickej expozície Mgr. Anetou Vlčkovou, etnografickou múzea. Prednáška zameraná na odev ľudu Trnavského kraja v minulosti, odevné súčiastky a spôsob zdobenia.
Popis:

Prednáška a komentovaná prehliadka etnografickej expozície Mgr. Anetou Vlčkovou, etnografickou múzea. Prednáška zameraná na odev ľudu Trnavského kraja v minulosti, odevné súčiastky a spôsob zdobenia. Aktivita potrvá približne 2 hodiny

Lokalita: Západoslovenské múzeum v Trnave
Adresa: Múzejné námestie č. 3
Obec: 918 09 Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: V cene vstupného do múzea (podľa platného cenníka)
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Západoslovenské múzeum v Trnave
Kontakty:
www.zsmuzeum.sk
https://www.facebook.com/zapadoslovenskemuzeum
PaedDr. Simona Jurčová
jurcova.simona@zsmuzeum.sk
033/5917327