Komentovaná prehliadka výstavy – EDMUND GWERK - PARALELY A PARADOXY s kurátorkou výstavy Zsófiou Kiss - Szemán

Dátum:
28.09.2021 17:00 - 17:45
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Výstava predstavuje 80 autorových vrcholných diel, podáva obraz o celej jeho tvorbe od dvadsiatych do štyridsiatych rokov 20. storočia.
Popis:

Podujatie organizujeme v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, kde sa návštevníci prostredníctvom stovky fotografií a dobových dokumentov môžu oboznámiť so životnou dráhou tohto významného predstaviteľa medzivojnového maliarstva na Slovensku, ako aj jeho manželky, významnej literárnej vedkyne Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej. Do výstavy sú zaradené aj intervenčné diela Matúša Lányiho a Svätopluka Mikytu reagujúce na tvorbu tohto vynikajúceho Banskoštiavnického umelca. Maliarska cesta Edmunda Gwerka (1895 Banská Štiavnica – 1956 Bratislava) sa po akademických štúdiách v Budapešti v dvadsiatych rokoch minulého storočia postupne vykryštalizovala do podoby mysticizmom podfarbeného neskorého expresionizmu vyjadrujúceho živelnú silu prírody a panteistický obraz sveta dokonalej symbiózy človeka, prírody a kozmu. Slovenský kraj, najmä Štiavnické hory a Sitno, ho inšpirovali k veľkolepým vírivým krajinomaľbám, maliarskym symfóniám pripomínajúcim dynamické krajinárske vízie. Gwerk bol mimoriadne komplikovanou umeleckou osobnosťou. Spájali sa v ňom rozporuplné túžby a vlastnosti a protichodné boli aj jeho zámery a ciele. Svoj život žil naplno, či už v úplnej samote v Štiavnickej prírode alebo vo víre diania v európskych mestách. Zasadzoval sa za autentickú tvorbu, obhajoval tvorivú silu a individualitu a neústupčivo bojoval proti diletantizmu a gýču. Intelekt bol rovnako dôležitou súčasťou jeho tvorby ako intuícia. Cieľom výstavy je ponúknuť novú interpretáciu umelcovej tvorby na základe hĺbkového vedeckého výskumu, ktorého výsledky sú publikované formou monografie. Výstavou nás prevedie kurátorka Zsófia Kiss-Szemán, ktorá sa životom a dielom autora zaoberá.

Lokalita: Bethlenov dom
Adresa: Dolná 8
Obec: Banska Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Stredoslovenska galéria
Kontakty:
zuzana chlebničanová
prmanager@sgb.email
0948454725