STATUS BELLI – OD VOJNY K MIERU (vojna a mier v dejinách, knižnej kultúre a v prameňoch)

Dátum:
27.09.2023 09:00 - 18:00
28.09.2023 09:00 - 12:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Interdisciplinárna vedecká konferencia na tému vojna a mier v dejinách Slovenska, zameraná na bitky, bojiská, diplomaciu, osobnosti vojenských dejín, pamiatky kultúrneho dedičstva - staré tlače, hmotné, historické a archívne pramene k problematike.
Popis:

V rámci DEKD 2023 ("Dedičstvo ži!) si pripomíname nielen vojnové udalosti (aktuálne i pre dnešnú dobu), osobnosti, ale aj pamiatky, ktoré sú s tým spojené (Uhorsko, Slovensko). Problematika vojny a mieru ponúka medziodborové prezentovanie aktuálnych výskumov, poukazuje na medzikultúrne a medzištátne kontakty, pramene k vojenským dejinám, stav poznania zachytený v starých tlačiach, historických a archívnych prameňoch. Priestor je venovaný aj vojnovým pamätníkom, reflexii vojny v dobovej tlači, literatúre, učebniciach, periodikách či kronikách. Snahou je poukázať nielen na vnímanie vojnových udalostí (vznik priebeh, dopad, každodenný život v čase vojny), zachované pamiatky ale aj na ich ochranu a využitie.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Námestie mládeže 1, 081 89 Prešov
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
https://www.svkpo.sk/
https://www.facebook.com/svkpresov/
Mgr. Valéria Závadská
kniznica@svkpo.gov.sk, redakcia@svkpo.gov.sk
+421 51 2451 101