Kostoly sv. Cyrila a Metoda na Slovensku - školský zápisník

Dátum:
01.09.2023 08:00 - 17:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Výtvarná súťaž pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Popis:

Výtvarná súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraná na vyhotovenie návrhu školského zápisníka formátu A5 alebo A6 s cieľom predstavenia kostolov zasvätených sv. Cyrilovi a Metodovi na Slovensku. Zápisník musí obsahovať obrázky a stručný popis kostola v ľubovoľnej grafickej úprave a priestor na poznámky. Minimálny počet obrázkov je 10. Súťaž bude vyhlásená v septembri a vyhodnotená v októbri 2023.

Lokalita: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Adresa: Ul. M. R. Štefánika 58
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
Mgr. Marta Kasášová
kasasova.muzeum@centrum.sk
035 / 6400 626