Sv. Cyril a Metod - patróni Európy

Dátum:
19.09.2023 16:00 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška zameraná na život a dielo sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1160. výročia ich príchodu na Veľké Moravu.
Popis:

Formou PPT prezentácie je cieľom predstaviť solúnskych bratov, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich prvoradý význam spočíva v tom, že priniesli vieru, ktorá tu síce bola, ale oni ju ohlasovali novým spôsobom, ktorý dokázal vieru prevteliť do kultúry a kultúrnej identity našich predkov. V prednáške sú aj ukážky z diela sv. Cyrila a Metoda, rukopisy, kostoly zasvätené týmto vierozvestcom a i.

Lokalita: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Adresa: Ul. M. R. Štefánika 58
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Kontakty:
Mgr. Marta Kasášová
kasasova.muzeum@centrum.sk
035 / 6400 626