Socha v ZáHRADE

Dátum:
26.09.2023 10:00 - 18:00
30.09.2023 10:00 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava sochárskych diel zo 14. ročníkov medzinárodného sympózia SEM.
Popis:

Výstava diel 56 autorov v galérii ZáHRADA / celoročná výstava. Diela vznikali od roku 2009 v rámci sympózií 1.-14.SEM. Na rohu Gorazdovej a Langsfeldovej ulice v Bratislave sa nachádza open air galéria ZáHRADA (od roku 2013) s vystavenými veľkoformátovými a sochárskymi site specific dielami, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií 1-14 SEM v rokoch 2009 – 2022. Medzinárodné sympózium umenia pod názvom SEM, je od roku 2009 každoročne organizované na počesť Erny Masarovičovej (1926 – 2008), významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva. SEM je interdisciplinárnym a multimediálnym stretnutím umelkýň a umelcov z rôznych oblastí výtvarného umenia- sochárov, šperkárov, maliarov, fotografov, ktoré sa koná v autentickom prostredí, kde žila a tvorila Erna Masarovičová. Iniciátorkou a hlavnou usporiadateľkou sympózií je od roku 2009 dcéra Erny Masarovičovej, sochárka Kata Kissoczy a Ateliér.EM. Výstavy galérie ZáHRADA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lokalita: Open-air galéria ZáHRADA
Adresa: Langsfeldova 2
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ateliér.EM
Kontakty:
www.atelierem.eu
https://www.facebook.com/kkissoczy
Kata Kissoczy
infoatelierem@gmail.com
+421914 237 709