Zvyky a tradície - Na pažiti

Dátum:
00.00.0000 00:00 - 12:00
22.09.2021 09:00 - 12:00
23.09.2021 09:00 - 12:00
Stručná charakteristika: Podujatie s Tonkou Pulišovou zamerané na regionálne zvyky a tradície, detské ľudové hry, porekadlá, tance a piesne
Popis:

Podujatie s Tonkou Pulišovou zamerané na regionálne zvyky a tradície, detské ľudové hry, porekadlá, tance a piesne.

Lokalita: Prvý stupeň ZŠ a MŠ v regióne ZH, ZC, BS
Okres: Žiar nad Hronom
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Kontakty: