Ľan - rastlina mnohých podôb

Dátum:
14.09.2023 09:00 - 17:00
30.09.2023 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava Ľan - rastlina mnohých podôb, je výstupom druhej etapy interdisciplinárneho projektu s názvom Rastlina mnohých podôb alebo tradično - netradičný pohľad na ľan. Výstava má za cieľ predstaviť etnologický aj botanický pohľad na ľan.
Popis:

Koncepcia výstavy pozostáva z dvoch vzájomne sa prelínajúcich a dopĺňajúcich rovín, ktoré ponúknu návštevníkovi ucelený zážitok z poznávania tradičného života našich predkov a biologickej rozmanitosti rastlinnej ríše. Podstatná časť výstavy je výsledkom výberu predmetov z dlhodobej vlastnej akvizičnej a zbierkotvornej činnosti Podtatranského múzea v Poprade. Projekt "Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan ( 2. etapa, výstavná časť) z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Trvanie výstavy 14. september 2023 - 3. december 2023.

Lokalita: Podtatranské múzeum v Poprade
Adresa: Vajanského 72/4
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Podtatranské múzeum v Poprade
Kontakty:
https://www.muzeumpp.sk/
https://www.facebook.com/podtatranskemuzeum/
Mgr. Stanislava Sojáková
sekretariat@muzeumpp.sk
0527721924