Od semienka po košeľu

Dátum:
26.09.2023 09:00 - 13:00
27.09.2023 09:00 - 13:00
28.09.2023 09:00 - 13:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé dielne pre vopred objednané školské kolektívy, ako sprievodné podujatie k výstave "Ľan - rastlina mnohých podôb".
Popis:

Prezentácia jednotlivých fáz rastu a spracovávania ľanu ako rastliny až po zhotovenie odevu z ľanového vlákna. Tkanie náramkov na tkacích hrebeňoch, čo predstavuje jednu z techník spracovania textilu z prírodných materiálov. Každé dieťa si so sebou odnesie vlastnoručne utkaný náramok.

Lokalita: Podtatranské múzeum v Poprade
Adresa: Vajanského 72/4
Obec: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Podtatranské múzeum v Poprade
Kontakty:
https://www.muzeumpp.sk/
https://www.facebook.com/podtatranskemuzeum/
Mgr. Stanislava Sojáková
sekretariat@muzeumpp.sk
0527721924