Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Seredi

Dátum:
23.09.2013 15:00 - 19:00
22.09.2023 16:00 - 18:30
Typ aktivity: Kultúrno- vzdelávacie podujatie
Stručná charakteristika: Kultúrno- vzdelávacie dvojdňové podujatie: 22. – 23. septembra 2023 v Bastióne kaštieľa v Seredi
Popis:

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Seredi

Kultúrno- vzdelávacie dvojdňové podujatie: 22. – 23. septembra 2023  v Bastióne kaštieľa v Seredi

PROGRAM:

 

22. 9. 2023 

O 16.00 hod.

Spomienkové podujatie k 450. výročiu príchodu evanjelického kazateľa, spisovateľa a kníhtlačiara Petra Bornemiszuzo Šintavy

Prednášky Anny Jónásovej, Zity Perleczkej, Judity Kontárovej, Jany Cabadajovej a Rastislava Petroviča

a prezentácia odborných publikácií Sila tlačeného slova(Anna Jónásová a kolektív),Bibliografia PetraBornemiszu(Galantská knižnica).

O 17.30 hod.

Otvorenie výstav„Peter Bornemisza“ – kurátori: Jana Cabadajová, Ivona Kollárová a „Thurzovci, nositelia kultúry a vzdelanosti v Seredi a Šintave“ – kurátori: Mária Diková a Rastislav Petrovič

 

23. 9. 2023

O 15.00 hod.

Tanečný program OZ Fringia„Na Thurzovskom panstve“

O 16.00 hod.

Koncert starej hudby „Farby barokovej Európy“ -Michal Hottmar – arcilutna, SándorSzaszvárosi - viola da gamba

O 17.00 hod.

Prednáška Tünde Lengyelovej z Historického ústavu SAV v Bratislave „Bosorácke procesy na šintavskom panstve“

O 18.00 hod.

25. rokov od založenia Občianskeho združenia VODNÝ HRAD v Seredi – prezentácia

 

Sprievodná akcia počas oboch dní:

výstava obrázkov "Renesancia očami detí“ vo výtvarnom prevedení žiakov ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa v Seredi - expozícia vedľa bastióna

 

Organizátori podujatí: Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi, Mesto Sereď, OZ Galanta literárna, O. Z. Vodný Hrad

Kultúrni partneri: Slovenská národná knižnica Martin, ÚK SAV-Lyceálna knižnica v Bratislave, Galantská knižnica v Galante, Trnavský samosprávny kraj, ZUŠ J. Fischera -Kvetoňav Seredi

 

 

 

Lokalita: Sereď
Adresa: Zámocký park, Námestie Slobody 1, 926 01 Sereď
Obec: Sereď
Okres: Galanta
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: prednášky zdarma, koncert barokovej hudby 2,00 EUR, deti do 15 rokov zdarma
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestské múzeum v Seredi
Kontakty:
http://www.muzeum.sered.sk/
Mária Diková
muzeum@sered.sk
+421 950 894 373