Gorazdove organové dni 2021

Dátum:
24.09.2021 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov.
Popis:

Podujatie je celoslovenskou prehliadkou neprofesionálnych organistov. Cieľom prehliadky organistov je pod odborným lektorským vedením pedagógov prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne organistov, vytvoriť priestor pre ich verejnú umeleckú prezentáciu, výmenu skúseností a poznatkov prostredníctvom odborných seminárov a tvorivých dielní. Na Slovensku ojedinelé podujatie je venované neprofesionálnym organistom – žiakom ZUŠ, študentom stredných škôl i dospelým pôsobiacim pri farských úradoch i ZPOZ v obciach a mestách, ako i samoukom, pre ktorých je organová hra záľubou. Jednou zo základných podmienok pre účastníkov je naštudovanie povinnej skladby z originálnej organovej literatúry podľa vlastného výberu z dopredu určenej literatúry.

Lokalita: Zvolen a Sielnica
Adresa: Sielnica 232
Obec: Sielnica
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Podpolianske osvetové stredisko
Kontakty:
https://www.osvetazvolen.sk/
https://www.facebook.com/OsvetaZvolen
Mgr. Erika Žigová
erika.zigova@osvetazvolen.sk
045/5331659