Za skrytými pamiatkami knižnice a múzea - Na krídlach hudby

Dátum:
29.09.2020 16:00 - 17:00
29.09.2021 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava zo zbierok Literárneho a hudobného múzea venovaná hudobnému skladateľovi VLADIMÍROVI GAJDOŠOVI pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín. Dernisáž výstavy sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021
Popis:

Hudobník s neprehliadnuteľným hudobným talentom, človek s veľkým srdcom, ľudský, nekonfliktný, veselý, skúsený, vynikajúci pedagóg. Takto vnímala odborná i laická hudobná verejnosť významnú osobnosť hudobnej kultúry Banskej Bystrice – Vladimíra Gajdoša. Výstava zo zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea pri príležitosti nedožitých 85. narodenín približuje život a dielo Vladimíra Gajdoša.

Lokalita: Literárne a hudobné múzeum, výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz
Adresa: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Literárne a hudobné múzeum
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Vstupné podľa platného cenníka
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
Kontakty:
https://www.svkbb.eu/literarne-a-hudobne-muzeum/
Mgr. Imrich Šimig
imrich.simig@svkbb.eu
+421 48 47 107 02