Za skrytými pamiatkami knižnice a múzea - Uchované dedičstvo

Dátum:
29.09.2020 15:00 - 16:00
29.09.2020 17:00 - 18:00
29.09.2021 11:00 - 12:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Uchované dedičstvo – komentovaná výstava z kníh vyhlásených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za historické knižničné dokumenty
Popis:

Už od roku 2017 sa Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zaoberala možnosťou vyhlásenia starých tlačí z fondu starých a vzácnych dokumentov za Historické knižničné dokumenty. Týmto krokom chcela docieliť, aby tlače s jedinečnou hodnotou dostali legislatívnou formou lepšie možnosti ochrany. 18. júna 2021 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodlo o vyhlásení 392 knižných jednotiek z fondu Štátnej vedeckej knižnice za Historické knižničné dokumenty. Vyhlásené tlače tvoria najvýznamnejšiu časť fondu starých a vzácnych dokumentov ŠVK v Banskej Bystrici. Predstavujú tlače vydané v priebehu 16. až 19. storočia s doložiteľným regionálnym prepojením najmä na produkciu banskobystrických tlačiarov a vlastníkov, ale aj ďalšie slovaciká.

Lokalita: Spoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Adresa: Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Kontakty:
www.svkbb.eu
https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-Bystrici-354240281389260/
Mgr. Monika Danková, PhD.
monika.dankova@svkbb.eu
048/4710778