Dni európskeho kultúrneho dedičstva s PhDr. Máriou Holubovou, PhD.

Dátum:
26.09.2023 17:00 - 18:15
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška z cyklu podujatí Slovensko v európskom kontexte
Popis: Prednáška pre širokú verejnosť. Sprevádzajúce podujatie Slávny knihovník, kedy vás obslúži osobnosť známa z televíznych obrazoviek, sa bude konať pred prednáškou.
Lokalita: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka Fončorda
Adresa: Jilemnického 48
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Registrovaní čitatelia knižnice ZADARMO.
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Kontakty:
https://www.vkmk.sk/
https://www.facebook.com/VerejnaKniznicaMikulasaKovacaBB
Mgr. Katarína Lehotská Mikuláková, marketingová manažérka
katarina.lehotskamikulakova@vkmk.sk
0947 927 569