Návrat F. Š. Lotrinského na panstvá Holíč a Hodonín

Dátum:
30.09.2023 15:00 - 21:00
Typ aktivity: Miestne slávnosti
Stručná charakteristika: Deň slávnostného návratu F. Š. Lotrinského a jeho družiny na jedno z jeho 4 panstiev- panstvo Holíč.
Popis:

Podujatie zamerané na oživenie NKP Žrebčína a pomyselný návrat do dôb 18. storočia, kedy bol žrebčín významným objektom cisárskych žrebčínov v monarchii. Prostredníctvom podujatia obec Kopčany, ako vlastník NKP, plánuje prezentovať tému významnosti postavy F.Š. Lotrinského ako osvieteného majiteľa panstiev Holíč a Hodonín, ktorý svojimi hospodárskymi aktivitami prispel k významnému rozvoju cezhraničného regiónu nielen v hospodárskej oblasti ( rozvoj manufaktúr, živočíšnej a rastlinnej výroby, rozvoj remesiel a cechov), ale aj v kultúrnej (budovanie kultúrnej krajiny, architektúra objektov, spoločenský rozvoj obyvateľstva, prizývanie odborníkov z celej Európy, zavádzanie inovácií) a sociálnej oblasti ( rozvoj školstva, sociálnej starostlivosti). O vytvorenie autentickej dobovej atmosféry s technicko-organizačným zázemím sa postarajú odborníci na baroko a rokoko ( dobové kostýmy, dobové hry, dobový sprievod na koči.

Lokalita: Žrebčín Kopčany
Adresa: Kollárova 1146, 908 48 Kopčany
Obec: Kopčany
Okres: Skalica
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Obec Kopčany
Kontakty:
www.kopcany.sk
https://www.facebook.com/kopcany.sk
Ing. Erika Okániková
turista@kopcany.sk
0915969172