Staré sídlisko novými očami

Dátum:
11.09.2020 10:00 - 12:00
10.09.2022 16:00 - 18:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prechádzky za kultúrnym dedičstvom sídliska Píly v Prievidzi
Popis:

Sériou inovatívnych kultúrnych podujatí a umeleckých zásahov chceme upriamiť pozornosť obyvateľov a návštevníkov Prievidze na miestne kultúrne dedičstvo sídliska Píly - obytného súboru budovaného od roku 1951. Je významnou pamiatkou svojej doby a názorným príkladom socialistického realizmu. Dotvára ho výzdoba na fasádach domov - reliéfy od Drexlera, Kompáneka a Kordoša a sgrafitá podľa návrhov Bleya, Fedoru, Chmelářa, Klimčáka, Laluhu, Maňku, Pavlíčkovej, Paštéku, Vysočana a Štrompacha. Sgrafitá sú vytvorené vyškrabávaním do viacvrstvovej hladenej omietky - postupným odškrabaním sa odkrývajú vrstvy omietky rôznych farieb, čím vzniká zamýšľaný motív. Projekt chceme realizovať v tomto roku, aby sme si aj touto formou pripomenuli 70. výročie nasťahovania prvých obyvateľov do bytových domov na tomto prievidzskom sídlisku. Naliehavosť projektu však súvisí predovšetkým s rizikom poškodenia či dokonca zničenia originálnych umeleckých diel, v súvislosti s prestavbami a zatepľovaním domov, ktoré na sídlisku prebiehajú a vychádzajú z potreby šetrenia energie. Počas osláv tradičného Baníckeho jarmoku sa uskutočnia dve zážitkové prechádzky so zastaveniami na vybraných miestach na sídlisku, ktoré tiež poskytnú príležitosť diskutovať s miestnymi obyvateľmi/kami, odborníkmi/čkami a umelcami/kyňami o krokoch potrebných pre ochranu a citlivú obnovu miestneho kultúrneho dedičstva. Projekt realizuje občianske združenie Ars Preuge v spolupráci s Priatelia Zeme-CEPA. Projekt finančne podporilo Mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj.

 
Fotografia je z archívu Fotoklubu Centra voľného času v Prievidzi.
Lokalita: zraz je pred Domom kultúry Prievidza (KaSS)
Adresa: F. Madvu 325/11, 971 01 Prievidza
Obec: Prievidza
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ars Preuge, o.z. a Priatelia Zeme-CEPA
Kontakty:
https://fb.me/e/1MYu2B7Xk
Tomáš Pekár
tom.tomin9@gmail.com