Štyri sezóny výskumu na šachte Althandel

Dátum:
21.09.2023 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: prednáška pripravená k výstave Stroj, ktorý zmenil svet. Príbeh "ohňového stroja" Isaaca Pottera
Popis: Vďaka výskumom geológa RNDr. Petra Pauditša, PhD. a historika Mgr. Petra Konečného, PhD. bolo lokalizované miesto, kde by sa mohli nachádzať pozostatky Potterovho stroja. Vďaka archeologickému výskumu započatému v roku 2019 bola táto lokalita potvrdená a našli najzachovalejšie základy strojovne tohto typu na svete. Archeologický výskum pod vedením archeológov z Katedry archeológie FF UKF v Nitre pokračoval v štyroch sezónach. Spolu sa pozrieme na postupné odkrývanie strojovne v blízkosti šachty Althandel. Počas nich sa nám podarilo preskúmať dobre zachovanú strojovňu, v ktorej sa nachádzal Potterov ohňový stroj.
Lokalita: Pohronské múzeum
Adresa: Bernolákova 20/2
Obec: Nová Baňa
Okres: Žarnovica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Pohronské múzeum
Kontakty:
www.pohronskemuzeum.sk
https://www.facebook.com/novabanamuzeum
Jana Potocká
pohronskemuzeum@gmail.com
0911780880