Drevo alebo uhlie: palivo atmosférických parných strojov

Dátum:
28.09.2023 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: prednáška pripravená k výstave Stroj, ktorý zmenil svet. Príbeh "ohňového stroja" Isaaca Pottera
Popis: Posledná prednáška na tému baníctvo nám priblíži problematiku pohonu parných strojov. V stredoeurópskom kontexte sa vo väčšine prípadov na pohon využívalo drevo, ktoré ale bolo potrebné aj na iné nielen banícke účely. Problematiku využívania dreva a uhlia ako paliva v baníctve nám priblíži prednáška.
Lokalita: Pohronské múzeum
Adresa: Bernolákova 20/2
Obec: Nová Baňa
Okres: Žarnovica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Pohronské múzeum
Kontakty:
www.pohronskemuzeum.sk
https://www.facebook.com/novabanamuzeum
Jana Potocká
pohronskemuzeum@gmail.com
0911780880