Zo života Štefana Böszörményiho

Dátum:
21.09.2023 16:30 - 17:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška o živote a pôsobení miestneho etnografa Štefana Böszörményiho.
Popis: Prednáška o živote Štefana Böszörményiho, etnografa, bádateľa, pedagóga, regionálneho historika, ktorého hlavnou oblasťou bádania bolo ľudové staviteľstvo, pamätníky a pamiatky Lučenca.
Lokalita: Novohradská knižnica, Lučenec
Adresa: Ulica J. Kármana 2/2, Lučenec 984 01
Obec: Lučenec
Okres: Lučenec
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Novohradská knižnica
Kontakty:
Mgr. Monika Šatarová
sluzby@nklc.sk
0474511932