Čaro z Gemera - dedičstvo z minulosti

Dátum:
28.09.2021 10:00 - 11:00
Typ aktivity: prezentácia
Stručná charakteristika: Zámerom podujatia Úseku regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky je upriamiť pozornosť na dôležitosť oceňovania a uchovávania nášho kultúrneho dedičstva, pritiahnuť pozornosť, vzbudiť záujem.
Popis:

Kultúrne dedičstvo je jedinečné a nenahraditeľné. Napriek tomu je často zraniteľné či dokonca ohrozené. Preto je našou spoločnou úlohou zachovať tieto cenné hodnoty, aby ich bolo možné odovzdať budúcim generáciám.

Lokalita: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Adresa: Lipová č. 3
Obec: Rožňava
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Kontakty:
Gertrúda Turenská
turenska@kniznica-rv.sk
058 788 09 19