700. výročie úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho

Dátum:
23.09.2021 09:30 - 16:00
24.09.2021 09:00 - 16:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Konferencia prinesie najnovšie výskumy k dejinám slovenského stredoveku a osobnosti Matúša Čáka Trenčianskeho.
Popis:

Prednášky k téme 700. výročia úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho

Štvrtok, 23. september 2021

• Ján Lukačka: Matúš Čák Trenčiansky – genealógia rodu

• Vladimír Rábik: Spoločensko-politická situácia v prvej štvrtine 14. storočia – Matúš Čák Trenčiansky

• Vladimír Vlasko: Zápolenie uhorskej oligarchie v kráľovstve sv. Štefana na príklade pánov z Köszegu a rodu Čák

• Dominik Blanár: Omodejovci a Matúš Čák Trenčiansky, vzájomný vzťah dvoch mocných "hornouhorských" dobových predstaviteľov oligarchie / podobnosti, špecifiká a rozdiely pôsobenia významnej vetvy Abovcov, Omodejovcov a Matúša Čáka Trenčianskeho

• Viliam Zemančík: Benediktínske opátstvo na Skalke a Matúš Čák Trenčiansky

• Veronika Nováková: Matúšova zem - vymedzenie a vývoj pojmu

Piatok, 24. september 2021

• Michal Franko: Vybrané aspekty z hospodárstva Trenčianskej župy začiatkom 14. storočia

• Juraj Malec: Sídlisková situácia na Považí v období Matúša Čáka Trenčianskeho

• Dávid Gregora: Bojová výstroj a výzbroj jednotlivých vrstiev uhorských bojovníkov

• Miloš Marek: Konsolidácia pomerov na Slovensku po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho

• Martin Štefánik: Reformy Karola Róberta v Uhorsku v dvadsiatych rokoch 14. storočia

• Zuzana Lopatková, Radoslava Ristovská: Matúš Čák Trenčiansky v Notíciách Mateja Bela

 

Počet návštevníkov bude limitovaný a vstup je zatiaľ na pozvánku. Ak sa prihlási menej záujemcov a budú voľné miesta, tak sa uvoľnia miesta aj pre verejnosť. Pripadných záujemcov zaregistruje a osloví pán Vladimír Pinďák na mailovej adreset na pindak.vladimir@muzeumtn.sk.

Lokalita: Trenčiansky hrad, kasáreň
Adresa: Trenčiansky hrad
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Trenčianske múzeum v Trenčíne a Katedra histórie, Trnavská univerzita v Trnave
Kontakty:
www.muzeumtn.sk
www.trencianskyhrad.sk
TrenčianskyHrad
TrenčianskeMúzeum
Vladimír Pinďák
pindak.vladimir@muzeumtn.sk