Z histórie nášho mesta

Dátum:
21.09.2022 10:00 - 10:30
Stručná charakteristika: Interaktívna prednáška o dejinách Rimavskej Soboty
Popis:

Interaktívna prednáška o dejinách Rimavskej Soboty spojená s pamäťovými cvičeniami na posilnenie kognitívnych schopností a zapamätania si odborných informácií. Podujatie je realizované pre študentov stredných škôl.

Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 8/9
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota-154965691290282/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010211