Hrad Gýmeš

Dátum:
11.09.2023 07:30 - 18:00
15.09.2023 07:30 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Ukážka kníh a článkov z periodík z regionálneho fondu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, výstava k prednáške Výskum a obnova hradu Gýmeš, ktorá je súčasťou DEKD 2023.
Popis:

Expozícia bude dostupná všetkým používateľom a návštevníkom Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre od 11. 09. 2023 do 15. 09. 2023 od 7:30 do 18:00. Krajská knižnica v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre pre všetkých používateľov a návštevníkov knižnice pripravia vo vitrínach pri centrálnom pulte krajskej knižnice zaujímavé foto, články a exponáty viažúce sa k hradu Gýmeš.

Lokalita: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Adresa: Fraňa Mojtu 281/18, 950 51
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre a Katedra archeológie FiF UKF v Nitre
Kontakty:
https://www.krajskakniznicanitra.sk/index.php/sk/ http://karch.ff.ukf.sk/
https://www.facebook.com/KrajskaKniznicaKarolaKmetkaVNitre/
Andrea Čuláková
sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
0911976348