Matica slovenská - najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov založená v roku 1863

Dátum:
19.09.2023 10:00 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Sprístupnenie výstavy o histórii vzniku Matice slovenskej pri príležitosti 160. výročia jej založenia. Expozícia zapožičaná z Historického ústavu Matice slovenskej v Martine.
Popis:

Putovná výstava pozostáva zo 14 obrazových banerov, ktoré mapujú vznik Matice slovenskej, prináša informácie o osobnostiach, ktoré stáli pri jej vzniku a historických udalostiach , ktoré formovali slovenské povedomie a národnobuditeľský proces.

Lokalita: Kysucká knižnica v Čadci
Adresa: Ul. 17. novembra č- 1258
Obec: Čadca
Okres: Čadca
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Kysucká knižnica
Kontakty:
https://www.kniznica-cadca.sk/
https://www.facebook.com/Kysuck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-%C4%8Cadci-102693712011584
Helena Pagáčová
pagacovah@gmail.com
0904892366