Matica slovenská svetlica národa

Dátum:
19.09.2023 11:00 - 12:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Odborná prednáška vedená spisovateľom, publicistom a literárnym vedcom doc. PaedDr.. Pavlom Pareničkom, Csc.
Popis:

Podujatie je zamerané na priblíženie vzniku, históriu a súčasnosť Matice slovenskej. Prednáška je určená pre študentov a verejnosť a je organizovaná v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine.

Lokalita: Kysucká knižnica v Čadci
Adresa: Ul. 17. novembra č- 1258
Obec: Čadca
Okres: Čadca
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Kysucká knižnica v Čadci
Kontakty:
https://www.kniznica-cadca.sk/
https://www.facebook.com/Kysuck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-%C4%8Cadci-102693712011584
Helena Pagáčová
pagacovah@gmail.com
0904892366