Prehliadka Kostola sv. Ducha v Žehre

Dátum:
18.09.2021 14:00 - 17:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka Kostola sv. Ducha v Žehre spojená s odborným výkladom, počas ktorého majú návštevníci možnosť obdivovať vzácne gotické fresky svetového významu.
Popis:

V tesnej blízkosti Spišského Hradu a Dreveníka sa nachádza jeden z najväčších skvostov Spiša - Kostol sv. Ducha. Pre svoj historický a umelecký prínos bol v roku 1985 zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a v roku 1993 aj do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Najvýznamnejšími pamiatkami kostola sú nástenné maľby, ktoré tvoria ucelený ikonografický cyklus. Maľbami je pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Maľby majú vysokú umeleckú hodnotu a pripomínajú taliansky štýl vtedajšieho obdobia, ako aj byzantský štýl. Najhodnotnejšie sú fresky presbytéria. Na klenbe sú štyri výjavy pripomínajúce byzantské ikony: Trojica vyobrazená ako jeden človek s troma hlavami, Abrahámovo lono, Kristus v mandorle a Madona s dieťaťom. Stredná, hlavná časť stien, obsahuje pašiový cyklus šiestich obrazov. Vzácne je i zariadenie kostola. Kamenná krstiteľnica pochádza z 13. storočia. Oltáre a kazateľnica pochádzajú z polovice 17. storočia, ale ich súčasťou sú aj oveľa staršie časti. Na bočnom oltári Panny Márie z roku 1663 je gotická oltárna skriňa z roku 1510 so sochami zo začiatku 15. storočia. Na oltári sv. Mikuláša je skriňa a socha z roku 1510. Interiér tejto vzácnej historickej pamiatky budú mať možnosť návštevníci obdivovať v sobotu 18.9.2021 od 14:00 do 17:00. Vstupné: Študent 1 EUR Dospelý: 2 EUR V interiéri kostola je prísny zákaz fotografovať, kamerovať a používať mobilné telefóny.

Lokalita: Kostol sv. Ducha v Žehre
Adresa: Žehra 87
Obec: Žehra
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Farský úrad Žehra
Kontakty:
https://farnostzehra.sk/rimskokatolicky-farsky-kostol-ducha-svateho-v-zehre/
Anna Orlovská
msu.region@spisskepodhradie.sk
53/4485027