Šikovné ručičky

Dátum:
05.09.2023 14:00 - 15:00
12.09.2023 14:00 - 15:00
19.09.2023 14:00 - 15:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá
Popis: Tvorivé dielne zamerané na tradíciu korálkovania, tkáčstva, hrnčiarstva a bábkarstva. Detskí návštevníci si budú môcť vyrobiť originálny šperk, vyskúšať si prácu na tkáčskom stave, vymodelovať si interiérový doplnok a vyrobiť si bábku z rôznych materiálov.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891