Prečítam ti rozprávku

Dátum:
08.09.2023 16:00 - 17:00
22.09.2023 16:00 - 17:00
Stručná charakteristika: Zážitkové čítanie rozprávok významného zberateľa slovenských ľudových rozprávok
Popis: Piatkové popoludnia venované zážitkovému čítaniu rozprávok významného zberateľa slovenských ľudových rozprávok Pavla Dobšinského, ktoré odzrkadľujú kultúru a život v dávnych časoch. Rozprávky zohrávajú dôležitý význam v živote každého človeka i celého národa. Sú nositeľmi bohatého dedičstva, ktoré nám v podobe rôznych a nezabudnuteľných príbehov zanechali naši predkovia.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891