Hlavné námestie - náš poklad

Dátum:
18.09.2023 10:00 - 11:00
25.09.2023 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Zážitkové poznávanie kultúrneho dedičstva mesta Rimavská Sobota
Popis: Interaktívna prechádzka Hlavným námestím mesta Rimavská Sobota, na ktorej sa účastníci podujatia oboznámia s historickými budovami a pamätihodnosťami mesta. Dozvedia sa o ich vzniku a nahliadnu aj do ich histórie. Podujatie realizované v slovenskom aj v maďarskom jazyku.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891