Gotická cesta - Gemer a Malohont

Dátum:
21.09.2023 09:30 - 10:30
27.09.2023 09:30 - 10:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Interaktívna prezentácia o kultúrno-historických pamiatkach - gotických kostoloch
Popis: Interaktívna prezentácia o turistickej trase na území Gemera - Malohontu oboznámi účastníkov podujatia o kultúrno-historických pamiatkach, gotických kostoloch, o ich unikátnych nástenných maľbách a zaujímavostiach z histórie, umenia, architektúry, ale aj geografie. Podujatie realizované v slovenskom aj v maďarskom jazyku.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891