Literárne osobnosti

Dátum:
26.09.2023 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Literárna hodina zameraná na významné osobnosti v dejinách slovenskej literatúry
Popis: Región Gemer-Malohont je bohatý na významné osobnosti v dejinách slovenskej literatúry, ktorí sa na tomto území narodili, pôsobili, zomreli, alebo sa vo svojej literárnej činnosti venovali práve tomuto regiónu. Interaktívna literárna hodina kreatívnym spôsobom dopĺňa školský výučbový proces regionálnej výchovy. Podujatie je určené žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891