Deň maďarskej ľudovej rozprávky

Dátum:
28.09.2023 09:30 - 10:30
Stručná charakteristika: Zážitková literárna hodina venovaná maďarským ľudovým rozprávkam
Popis: Zážitková literárna hodina plná rozprávok, na ktorej sa účastníci dozvedia ako rozprávky vznikli, ako sa tradovali, aké charakteristické znaky sú typické pre ľudové i autorské rozprávky. Spoznajú významného zberateľa maďarských ľudových rozprávok Benedeka Eleka. Svoje vedomosti si otestujú formou rozprávkovej tajničky. Podujatie je určené pre žiakov 1. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891