V ríši čarovného Hontu

Dátum:
04.09.2023 09:00 - 17:00
29.09.2023 10:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava prezentuje dejiny regiónu Hont od najstarších zmienok až po rok 1918.
Popis: Historický región Hont prešiel od svojich najstarších čias veľkými administratívnymi zmenami. Spočiatku kniežactvo, komitát, neskôr stolica, či župa. Jeho územie v istom období zahŕňalo aj dnešný Novohrad či Liptov. V rámci výstavy bude predstavená aj prvá slovenská mapa historickej Hontianskej župy.
Lokalita: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Adresa: Nám. A. H. Škultétyho 4
Obec: Veľký Krtíš
Okres: Veľký Krtíš
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho
Kontakty:
https://www.hnk-vk.sk/
https://www.facebook.com/hnkvk/
PhDr. Jaroslav Hanko
jaroslav.hanko@hnk-vk.sk
047/4830224