Krása ukrytá pod zemou

Dátum:
29.09.2023 09:30 - 10:30
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Prednáška zameraná na unikátne jaskyne na Slovensku
Popis: Prednáška Ľudovíta Gaála - geológa, ktorý s výraznou orientáciou na krasové územia a jaskyne odprezentuje svoje poznatky o unikátnych jaskyniach s jedinečnou krasovou výzdobou a vzácnymi archeologickými nálezmi, ale aj jedinečnou faunou, ktorú vo svojom vnútri ukrývajú. Súčasťou prednášky bude výstava kníh s danou tematiku. Prednáška určená pre študentov stredných škôl.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891