Básničkové potulky

Dátum:
29.09.2023 11:00 - 12:00
Stručná charakteristika: Literárne stretnutie s autorom básnickej zbierky pod názvom "Csámborgó" Károlyom Fellingerom
Popis: Literárne stretnutie s Károlyom Fellingerom, ktorý účastníkom predstaví básnickú zbierku pod názvom "Csámborgó". Prostredníctvom literárneho diela sa účastníci dozvedia mnoho zaujímavostí o mestách a dedinách celého Slovenska. Získajú informácie z ich histórie, spoznajú pamätihodnosti, povesti i slávnych rodákov. Súčasťou podujatia bude výstava kníh z tvorby autora. Podujatie je určené pre žiakov 1. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu
Adresa: Hlavné námestie 9/8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu
Kontakty:
https://www.kmh.sk/
https://www.facebook.com/people/Kni%C5%BEnica-Mateja-Hrebendu-Rimavsk%C3%A1-Sobota/100064511357880/
Mgr. Stanislava Hriňová
sluzby@kmh.sk
047/2010 211, 0948 238 891