Festival starého umenia a histórie Abova

Dátum:
24.09.2021 17:00 - 19:00
Typ aktivity: Koncert
Stručná charakteristika: Festival starého umenia a histórie Abova , 29. ročník podujatia, ktoré sa bude konať v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva.
Popis:

Festival sa každoročne realizuje s novými účinkujúcimi a výstavami, ktoré sú súčasťou festivalu. Takto sú podporovaní a zviditeľňovaní regionálny umelci. Festivalom je prezentovaná a širokej verejnosti priblížená dobová historická hudba v podaní pozvaných kolektívov a jednotlivcov, ktorí prezentujú tento hudobný žáner. Zasadením festivalu do lokalít s historickou minulosťou sa prezentuje výnimočnosť historických objektov nachádzajúcich sa v danej lokalite. Takto sa upevňuje u širokej verejnosti poznanie histórie vlastného regiónu Košice – okolie, v ktorom cieľová populácia žije. Nakoľko je podujatie určené verejnosti bez obmedzenia veku, zapája i mladú generáciu do poznávania svojho regiónu cez hmotnú a nehmotnú kultúru. Zámerom festivalu je priblížiť dobovú historickú hudbu širokej verejnosti, nakoľko tieto žánre sú prezentované špecifickým okruhom účinkujúcich a sú vyhľadávané špecifickým okruhom návštevníkov. Zasadením do vybraných lokalít s historickou minulosťou získava takto podujatie väčšiu váhu a hodnotu. Podujatie spája hmotnú a nehmotnú kultúru a takto sa oboznamuje, získava a zároveň vychováva i nezanietený divák.

Lokalita: Východoslovenské múzeum Košice
Adresa: Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Centrum kultúry Košického kraja
Kontakty:
https://www.ckkk.sk/podujatia/festival-stareho-umenia-a-historie-abova/
Ivan Zezulka
ivan.zezulka@ckkk.sk
0917525665