Dedičstvo ukryté v tradíciách

Dátum:
12.09.2023 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška pre žiakov základných škôl, prierez ľudovými tradíciami počas roka s akcentom na jesenné obdobie - dožinky. Prednášať bude Mgr. Ondrej Godál z Tribečského múzea.
Popis:

Prednáška Mgr. Ondreja Godála z Tribečského múzea v Topoľčanoch bude prierezom ľudovými tradíciami počas roka s akcentom na jesenné obdobie-dožinky. Prednáška je určená žiakom základných škôl.

Lokalita: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Adresa: ul. Československej armády 28, 95535 Topoľčany
Obec: Topoľčany
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Kontakty:
http://kniznicatopolcany.sk/
https://www.facebook.com/tribecskakniznicatopolcany/
Mgr. Ivona Machová
metodika@kniznicatopolcany.sk
0387463514