Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy

Dátum:
21.09.2022 08:30 - 15:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: 13. ročník konferencie je venovaný historickým dopravným stavbám na území Bratislavskej župy.
Popis:

Konferencia je zameraná na mapovanie a systematickú prezentáciu stavebného kultúrneho dedičstva v regióne.

Lokalita: Pálffyho palác
Adresa: Zámocká 47
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Bratislavský samosprávny kraj, PÚ SR, MÚOP v Bratislave, AINova, Železničné múzeum SR, STM - Múzeum dopravy v Bratislave
Kontakty:
https://ainova.sk/conference/historicke-dopravne-stavby-na-uzemi-bratislavskej-zupy/
Lucia Gembešová
bhcd@ainova.sk
02/44 97 04 53