Cestou necestou... (non solum terrarum descriptio indagatioque... krajina – priestor – kultúra)

Dátum:
29.09.2021 08:30 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Vedecká konferencia usporiadaná pri príležitosti pripomenutia si 210. výročia úmrtia osvietenca, kartografa, pedagóga, lexikografa, redaktora, autora praktických príručiek a štatistík a prešovského rodáka Jána Mateja Korabinského (1740 – 1811).
Popis:

Interdisciplinárne ladená vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Venuje sa problematike (historickej) geografie, kartografie, cestopisnej literatúry, ale aj iným prameňom a témam spojeným s cestovaním, krajinou a kultúrou ako takou, vrátane prezentovania informačných zdrojov, ktoré sa popisu zeme, krajín, menších či iných priestorov venujú.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Námestie mládeže 1, 081 89 Prešov
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
https://www.svkpo.sk/
https://www.facebook.com/svkpresov/
Marcela Domenová
ohkf@svkpo.gov.sk
+421 51 245 1118