Mytológia Slovanov

Dátum:
27.09.2023 09:30 - 10:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška Mgr. Bernadette Pažitnej pre študentov stredných škôl.
Popis:

Prednáška Mgr. Bernadette Pažitnej pre študentov stredných škôl.

Lokalita: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Adresa: ul. Československej armády 28, 95535 Topoľčany
Obec: Topoľčany
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Kontakty:
http://kniznicatopolcany.sk/o-kniznici#kontakty
https://www.facebook.com/tribecskakniznicatopolcany/
Mgr. Ivona Machová
metodika@kniznicatopolcany.sk
0387463514