Homo historicus seu terrarum descriptor... (geografické, topografické, historické, lexikografické a cestopisné diela a ich odraz v knižnej kultúre a dejinách)

Dátum:
30.09.2020 09:00 - 14:00
23.09.2021 14:00 - 16:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Odborná panelová výstava s expozíciou, zameraná na problematiku historickej geografia a topografie, lexikografie, demografie a štatistiky a príbuzných vied v historickom fonde ŠVK v Prešove, s ukážkami pamiatok knižnej kultúry.
Popis:

Na výstave budú odprezentované historické tlače a spisba k danej problematike spojenej s geografiou. Cieľom výstavy je predstavenie mesta a iných lokalít či krajín v rámci prameňov, starých tlačí a poukázanie na ich historickú, výpovednú a kultúrnu hodnotu.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Hlavná 99, 081 89 Prešov
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
https://www.svkpo.sk/
https://www.facebook.com/svkpresov/
Marcela Domenová
ohkf@svkpo.gov.sk
+421 51 245 1118