Via trita est tutisima

Dátum:
30.09.2021 12:00 - 23:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Online výstava - Via trita est tutissima, t. j. vychodená cesta je najbezpečnejšia... posúva používateľa z prostredia klasických expozícií starých tlačí, kartografického či lexikografického materiálu do online prostredia (privátna zóna ŠVK).
Popis:

Pozostáva z vybraných ukážok z oblasti geografie, kartografie, topografie s doplnením o cestopisnú a odbornú spisbu z historického fondu ŠVK. Tematicky je delená do viacerých celkov, čím sa záujemcom ponúkne pohľad na zobrazovanie a popisovanie nášho mesta, regiónu, krajiny či vybraných kútov/častí sveta očami našich predkov, vedcov či cestovateľov.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Hlavná 99, 081 89 Prešov
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
https://www.svkpo.sk/
https://www.facebook.com/svkpresov/
Marcela Domenová
ohkf@svkpo.gov.sk
+421 51 245 1118