BARDKONTAKT 2023

Dátum:
25.09.2023 09:00 - 16:00
26.09.2023 09:00 - 13:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2023: Problematika mestských pamiatkových centier s témou: UDRŽATEĽNOSŤ PAMIATOK A PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ V KONTEXTE AKTUÁLNYCH SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV
Popis:

Tohto ročná téma Bardkontaktu nadväzuje na tému, ktorou sa začiatkom septembra v austrálskom Sydney bude zaoberať vrcholné medzinárodné stretnutie odborníkov na ochranu a využívanie pamiatok: generálne zhromaždenie mimovládnej organizácie ICOMOS (International Commitee for the Monuments and sities – Medzinárodný výbor pre pamiatky a sídla) sa po prestávke zapríčinenej pandémiou Covidu stretáva, aby diskutovalo a celosvetovo usmerňovalo úlohy na poli ochrany pamiatok v nadchádzajúcom období. „Zmeny pamiatok: odolnosť – zodpovednosť – práva – budovanie vzťahov“ sú tézy pridruženého sympózia, ktoré zrkadlia mnohoraké názorové aj praktické zmeny vznikajúce po celom svete, prinášajú však tiež pozitívne správy o úlohe nášho dedičstva pri podpore rýchleho oživenia a inkluzívnych prístupoch umožňujúcich účasť na objavovaní aj zachovaní pamiatok všetkým bez rozdielu pôvodu, vzdelania alebo iných obmedzení.

Lokalita: Bardejov - Mestský úrad
Adresa: Radničné námestie 16
Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: bez poplatku
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Mesto Bardejov
Kontakty:
https://www.fad.stuba.sk/aktuality/konferencia-bardkontakt-2023.html?page_id=11739
Ing. Mikuláš Serečun
podnikatel@bardejov.sk, mikulas.serecun@bardejov.sk
0544862171