Karpatskí Nemci v Handlovej

Dátum:
13.09.2023 08:00 - 19:00
28.09.2023 08:00 - 19:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Karpatskí Nemci na Slovensku a nemecká menšina v Handlovej
Popis:

Panelová výstava o karpatskej menšine na Slovensku, oblasť Hauerland

Výstava kolorovaných obrazov Jána Procnera – téma: nemecká architektúra

Prednáška o živote nemeckej menšiny v Handlovej, nemeckej architektúre a zvyklostiach – Jana Oswaldová

Prezentácia domu Andreja Jedlovského – nemecký hospodársky dom v procese zápisu za NKP

Prezentácia archívnych prameňov a terénneho výskumu p. Michala Korhela (Poľská akadémia vied) o živote prichádzajúcich osídlencov do Handlovej po odsune nemeckého obyvateľstva  po roku 1946.

Výstavy budú k dispozícii od 13. do 28. septembra 2023

Termíny prednášok je potrebné si overiť na webe mesta Handlová, prípadne na tel. čísle 0905 785 138

Lokalita: Dom kultúry mesta Handlová
Adresa: Námestie baníkov
Obec: Handlová
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Mesto Handlová, Jana Oswaldová, Michal Korhel
Kontakty:
Bc. Vanda Matiaškova
vanda.matiaskova@handlova.sk