Ševčík–Makar–Benca: Pavilion0 - Venice – 2021; THE_SPACE_WE_LIVE_IN 2021; GAD

Dátum:
29.09.2021 17:00 - 18:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška v rámci sprievodného programu Galérie Artotéka priblíži skúsenosti z výstavy Arche' - Architecture of Universe, 2021, realizovanej v rámci významného medzinárodného projektu Pavilion0, GAD v Benátkach.
Popis:

Prednáška v rámci sprievodného programu Galérie Artotéka priblíži skúsenosti z výstavy Arche' - Architecture of Universe, 2021, realizovanej v rámci významného medzinárodného projektu Pavilion0, GAD v Benátkach a spoluprácu v napĺňaní tematického obsahu Arche' – benátske bienále a sprievodné akcie. Projekt je „nadnárodným pavilónom“ a bude skúmať spoločný biopriestor a budúci kybernetický priestor, odrážať súčasný vývoj a konfrontovať návštevníkov s netradičnými zážitkami. Organizovaný je ako medzinárodná spolupráca s partnerstvami vybraných umeleckých inštitúcií, výskumných ústavov a svetových umeleckých akadémií, Arche '- Architecture of Universe, predstavuje umelecké a kurátorské koncepty, ktoré sú vo všeobecnosti založené na prazákladoch pre odvetvie filozofie – voda, vzduch, atóm, nekonečno a počet. Arché (gr. ἀρχή, lat. principium) alebo pralátka je v starovekej gréckej filozofii prvotný princíp sveta, prapôvodná látka, z ktorej svet povstal. Umelecká výpoveď ako vizuálna implementácia mestských utópií a architektonických princípov, kde je možné umelecké diela vnímať z hľadiska informácií, architektúry, simultánnych realít, multidimenzionality, fraktálnej geometrie, často interaktívne. Kurátormi projektu sú Tomasz Wendland, Poľsko; Harro Schmidt, Nemecko; Spolukurátori Hong-John LIN, Taiwan, Wei-Ming Ho, Taiwan Prednášať budú: Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD., Doc. Igor Benca, akad. mal. Prednáška bude v kombinovane forme – prezenčne i online. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Lokalita: Galéria Artotéka, Mestská knižnica v Bratislave
Adresa: Kapucínska 1
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Kontakty:
www.mestskakniznica.sk
https://www.facebook.com/mestskakniznica
Michaela Kučová
michaela.kucova@mestskakniznica.sk