Gašpariáda 2023

Dátum:
15.09.2023 15:00 - 19:00
16.09.2023 15:30 - 19:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Medzinárodná prehliadka tradičného bábkového divadla.
Popis:

Gašpariáda je prehliadka tradičného bábkového divadla a spolu s Nitránskou verklikárňou znovu spájajú to, čo k sebe odpradávna patrilo: lútky a verklíky. Podujatia navracajú na verejné priestranstvá vystúpenia kočovných bábkarov a potulných verklikárov, ktorí k týmto priestranstvám neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia a ktorí z nich boli v druhej polovici minulého storočia vykázaní. Aj bábkarom, aj verklikárom bolo znemožnené vykonávať živnosť a tak sa táto tradícia zo slovenských miest a dedín vytratila. Ľudové divadlo a mestský folklór, ktorý verklikári predstavovali, postupne nahradili iné formy ľudovej zábavy. V krajinách, kde tieto živnosti či remeslá neboli vytesnené na okraj spoločnosti a kde ich nositelia neboli perzekvovaní, prežívajú do dnešných dní, tešia sa veľkej popularite a sú súčasťou ako rôznych podujatí, tak súčasťou koloritu každodenného života. Vytvorenie a výroba ako bábkového divadla, tak mechanického hudobného automatofónu totiž vyžadovali vysokú remeselnú zručnosť a nadanie ich tvorcov a spájali v sebe rôzne remeslá, z ktorých sú dnes mnohé na pokraji zániku. Obe podujatia sú svojim obsahom a formou najbližšie deťom, ale s nimi zároveň vnímajú kontext týchto vystúpení aj dospelí diváci. Význam tradičného bábkového divadla podčiarkuje jeho zápis do slovenského Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2013 a spolu s českým bábkarstvom zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako tradičného interpretačného umenia v roku 2016. Počas dvoch dní sa predstaví divákom sedem súborov tradičného bábkového divadla zo štyroch krajín: Teatro Pimprle a Divadlo Bořivoj z Českej republiky, Irene Vecchia z Talianska, Lénárt András z Maďarska a domáce divadlá DFS Hájenka, Teatro Carnevalo a Tyjátr. Podujatie je príspevkom k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie podporil z verejných zdrojov. Partnermi sú Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre a bod.K7.

Lokalita: Staré divadlo a pešia zóna v Nitre
Adresa: Ulica 7. pešieho pluku a Štefánikova trieda
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Priatelia starého divadla, GOGO Agency s. r. o.
Kontakty:
https://www.facebook.com/events/3709664409317869/
Ivan Gontko
gogo@homo.sk
+421905265512