10. Nitránska verklikáreň

Dátum:
15.09.2023 19:30 - 20:30
16.09.2023 10:00 - 19:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Medzinárodné stretnutie verklikárov a flašinetárov
Popis:

Nitránska verklikáreň je podujatie, ktoré spolu s Gašpariádou, prehliadkou tradičného bábkového divadla, znovu spájajú to, čo k sebe odpradávna patrilo: verklíky a bábky. Podujatia navracajú na verejné priestranstvá vystúpenia kočovných bábkarov a potulných verklikárov, ktorí k týmto priestranstvám neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia a ktorí z nich boli v druhej polovici minulého storočia vykázaní. Aj bábkarom, aj verklikárom bolo znemožnené vykonávať živnosť a tak sa táto tradícia zo slovenských miest a dedín vytratila. Ľudové divadlo a mestský folklór, ktorý verklikári predstavovali, postupne nahradili iné formy ľudovej zábavy. V krajinách, kde tieto živnosti či remeslá neboli vytesnené na okraj spoločnosti a kde ich nositelia neboli perzekvovaní, prežívajú do dnešných dní, tešia sa veľkej popularite a sú súčasťou ako rôznych podujatí, tak súčasťou koloritu každodenného života. Vytvorenie a výroba mechanického hudobného automatofónu totiž vyžadovala vysokú remeselnú zručnosť a nadanie ich tvorcov a spájala v sebe rôzne remeslá, z ktorých sú dnes mnohé na pokraji zániku. Nitránska verklikáreň je podujatie určené divákom bez rozdielu veku. Počas dvoch dní sa predstaví divákom pätnásť verklikárov a flašinetárov zo šiestich krajín: slovinskí flašinetári Irena Svetina, Jelka Štuler a Rastislav Rastko Tepina, českí flašinetári Jan Bondra, Martin Bondra, Pavla Burdková a Zdeněk Polášek, Ula Kłosiewicz a Tomek Sylwestrzak z Poľska, Karl Heinz a Monika Steidl z Nemecka, rakúski flašinetári Thomas Blaschke a Hans Günther Hoppe a slovenskí verklikári Ivan Gontko a Ján Haruštiak. Podujatie je príspevkom k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2023. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie podporil z verejných zdrojov. Partnermi sú Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Staré divadlo K. Spišáka v Nitre a bod.K7.

Lokalita: Synagóga a pešia zóna v Nitre
Adresa: Ulica Pri synagóge, Kupecká ulica, Štefánikova trieda
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Priatelia starého divadla, GOGO Agency s. r. o.
Kontakty:
https://www.facebook.com/events/3709664409317869/
Ivan Gontko
gogo@homo.sk
+421905265512