Slovensko v štátnej symbolike

Dátum:
05.09.2023 16:30 - 17:30
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Unikátna výstava dokumentuje pôvod a vývoj štátneho znaku SR od najstarších čias do súčasnosti, viac ako 800 vzácnych, obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych a muzeálnych prameňov viažucich sa k štátnej symbolike SR.
Popis:

Štátny archív v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra prezentuje unikátnu výstavu Slovensko v štátnej symbolike v Synagóge - koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitry. Výstavu pripravil odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, jej autorom je heraldik a spolutvorca štátneho znaku Slovenskej republiky Ladislav Vrtel. Výstava mapuje históriu symbolov používaných na našom území od Byzantskej ríše do roku 1992, prináša ich grafické znázornenie a nezabúda na všetky štátne symboly, okrem znaku aj vlajku, hymnu a pečať. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 5.septembra 2023 o 16.30 h (vstup na vernisáž voľný). Výstavu bude možné navštíviť do 11. októbra.

Otváracie hodiny a bližšie informácie o priestore: https://www.nitra.eu/8973/synagoga Pri Synagóge 3 Tel.: +421 (0)37 652 53 20, 0902 960 656

Otváracie hodiny: utorok od 13.00 do 18.00 h; streda a štvrtok od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 18.00 h; sobota a nedeľa od 13.00 do 18.00 h

Vstupné 1 €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia ZŤP vstup zdarma.

V Synagóge je funkčná wifi sieť - názov: synwifi.

Lokalita: Synagóga v Nitre
Adresa: Ulica Pri Synagóge
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátny archív v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra
Kontakty:
nitra.sk
https://www.facebook.com/nitramesto
Elena Klenková
klenkova@msunitra.sk
0376502386