Prednáška o výsledkoch pamiatkových výskumov v Pretóriu

Dátum:
27.09.2023 17:00 - 18:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Odborná prednáška priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov, ktoré boli realizované v závere roka 2022.
Popis: Objekt Pretória – bývalej radnice je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica. Pretórium je súčasťou Mestského hradného areálu Banskej Bystrice. Objekt vznikol v stredoveku a počas histórie bol viac-krát prestavaný, prispôsobený svojmu využitiu. Stredoslovenská galéria získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu. Exteriér objektu prezentuje renesančnú fázu vývoja, interiér je funkcionalisticky prispôsobený pre potreby galérie. Novodobé dejiny objektu Odborná prednáška priblíži doteraz nepublikované výsledky pamiatkových výskumov: architektonicko-historického (spracoval: Mgr. Michal Šimkovic) a archeologického (spracoval: JUDr. Mgr. Martin Kvietok), ktoré boli realizované v závere roka 2022. Výskumy revidujú staršie poznatky a poodhalia súvislosti spojené so vznikom objektu. Prezentované budú zistenia, vyhodnotenia a nálezy – doteraz dostupné aj v nálezových sondách objektu.
Lokalita: Pretórium, Stredoslovenská galéria
Adresa: Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Stredoslovenská galéria
Kontakty:
https://www.ssgbb.sk/
https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria/
Eva Schmidtová
prmanager@sgb.email