Kráľovská Nitra

Dátum:
02.09.2023 10:00 - 18:00
Typ aktivity: Miestne slávnosti
Stručná charakteristika: Pripomenutie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre kráľom Belom IV dňa 2.9.1248. Podujatie spojené s prezentáciou tradičných dobových remesiel, programom pre deti, rytierskymi turnajmi a rôznymi aktivitami v duchu obrazu života v stredovekej N
Popis:

◾ 10:00 Čaro tradičných bábok/ interaktívne o bábkach a bábkarstve pre deti s Matejom Šiškom zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

◾ 11:00 Prehliadka Kostola sv. Michala na Vŕšku

◾ 12:00 Stredoveké zbrane /divadelno - šermiarske vystúpenie / historicko-dobová skupina Exheredis

◾13:00 Boží súd / šermiarsko-divadelná etuda / skupina historického šermu Bojník

◾14:00 Prezentácia stredovekého boja / divadelno - šermiarske vystúpenie / historicko-dobová skupina Eheredis

◾ 14:30 Historický sprievod na Vŕšok

◾ 15:00 Odovzdanie mestských výsad

◾ 15:30 O erbe mesta Nitry a mestských výsadách /rozprávanie s Petrom Kerestešom, riaditeľom Štátneho archívu v Nitre

◾ 16:00 Palica von z vreca/ bábkové predstavenie pre deti/Dvor zázrakov

◾ 17.00 Páni času /koncert stredovekej hudby

Celodenný sprievodný program: dobový tábor, prezentácia dobovej výzbroje, tvorenie s hrnčiarom, drevený kolotoč, sokoliari a vozenie pre deti na TURBO koni Súčasťou programu Kráľovskej Nitry je podujatie „Korzo regionálnych chutí“ pred OC Promenáda. https://krizomkrajom.sk/korzo-regionalnych-chuti-2-september-2023/?utm_source=facebook&utm_medium=single_post&utm_campaign=podujatie&utm_term=21aug&fbclid=IwAR074ZIWMVD4oDKDhWfKvrpnc5L0_wn7A60LUhcPLOJ4jJ2Yk5bVNyT2BmE

Lokalita: NA VŔŠKU
Adresa: Na Vŕšku
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Nitra v spolupráci s KOCR, NOCR a organizáciou Maltézsky rád v Nitre
Kontakty:
nitra.sk
https://www.facebook.com/nitramesto
Elena Klenková
klenkova@msunitra.sk
0376502386